Szybki Kontakt   62 591 61 61
Otwarte: pon.-pt. 7.00-16.00

Partner instalatora HVACR

Strona główna RODO

RODO

Polityka prywatności

w SOLAR PLUS Sp. z o.o. z dnia 25.05.2018 r.

 

Szanując prawo każdego do Prywatności dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych. Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób ochrony i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w naszej Firmie.

 

Przetwarzanie danych osobowych w SOLAR PLUS Sp. z o.o. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów.


I ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest SOLAR PLUS Sp. z o.o., z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Grunwaldzkiej 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000404390, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, NIP: 6222779553, REGON: 301987602.
 2. Dane kontaktowe do Administratora: nr tel. 62 591 61 61, e-mail: rodo@solar-plus.pl 

 

II CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, m.in.: wsparcia obsługi, przygotowania propozycji ofert i rozwiązań technicznych, tworzenia analiz, zestawień.
 2. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 3. utrzymywanie relacji biznesowych, w tym przesyłanie przez SOLAR PLUS Sp. z o.o. treści o charakterze informacji handlowych, informacji promocyjnych i marketingowych za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych i poczty elektronicznej po wyrażeniu przez Panią/Pana dobrowolnej zgody.

 

Podstawą prawną przetwarzania przez SOLAR PLUS Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;
 2. wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
 3. prawnie uzasadniony interes SOLAR PLUS Sp. z o.o. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 4. wyraźna i i dobrowolna zgoda Pani/Pana na przetwarzanie danych (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO) – w celu przesyłania do Pani/Pana informacji handlowych i marketingowych telefonicznie i drogą elektroniczną.

 

III ODBIORCY DANYCH

SOLAR PLUS Sp. z o.o. nigdy nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, w tym żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone przez SOLAR PLUS Sp. z o.o. jedynie wybranym podmiotom, tzw. Podmiotom Przetwarzającym, aby odpowiednio wykonać zawarte z Panią/Panem umowy. Powierzenie danych Podmiotom Przetwarzającym następuje wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 28 ust. 3 RODO., np. firma prowadząca usługi księgowo-podatkowe, kadrowe, prawne, windykacyjne, archiwizacji, nadzorujące zabezpieczenia w systemach IT, kurierskie. SOLAR PLUS Sp. z o.o. korzysta wyłącznie z usług takich Podmiotów Przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

 

IV OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres:

 • obowiązywania umowy,
 • do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy,
 • do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
 • do czasu odwołania zgody

 

V TWOJE PRAWA

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu - sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację i wysłać na adres siedziby SOLAR PLUS Sp. z o.o. z dopiskiem „ADMINISTRATOR” lub poczty elektronicznej: rodo@solar-plus.pl.
 • prawo do cofnięcia zgody

 

VI PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

VII INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w pkt II a. i pkt II b. powyżej. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu przesyłania do Pani/Pana informacji handlowych i marketingowych telefonicznie i drogą elektroniczną (pkt II c) ma charakter dobrowolny.(zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Współpracując z nami:


Obniżysz koszty
+ zapewniamy zakupy w cenach hurtowych i odroczone warunki płatności
+ znajdujemy oszczędności w projektach instalacji
+ przyjmujemy zwroty niewykorzystanych towarów
Zaoszczędzisz czas
+ wyceniamy całe instalacje HVACR z projektów budowlanych
+ gwarantujemy stały dostęp do ok. 2500 pozycji w magazynie
+ zapewniamy szeroki wybór i krótkie terminy realizacji towarów na zamówienie
Podniesiesz komfort pracy
+ oferujemy produkty wyłącznie wysokiej jakości
+ zapewniamy regularne dostawy towarów gabarytowych
+ dojeżdżamy, szkolimy, doradzamy, wykonujemy pomiary... dlatego, że się na tym znamy :-)


09
07.2020
www.wenteo.pl

Już jest nasza nowa strona internetowa www.wenteo.pl Mamy przyjemność poinformować Państwa o uruchomieniu naszej nowej strony internetowej....

czytaj dalej

Aktualny cennik SOLAR PLUS obowiązuje
od 1 kwietnia 2020 r.
Zachęcamy do pobrania!

Pobierz cennik w PDF